*สวัสดีค่ะ 

กลับมาเล่าเรื่องของ VVG Thinking ร้านเก๋ไก๋ไอเดียดีที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความฝันและความร