สวัสดีค่ะ ...  
 
มาเล่าต่อถึง "จิ่วเฟิ่น" ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าจาก คราวที่แล้ว 
 
คราวที่แล้วหนักไปทางเรื่องของกินเจ้าโบราณ ที่คนท้องถิ่นเค้ากินกัน
#ขนาดเขียนเอง-อ่านเองยังรู้สึกจุกๆเลย